Chuyển đổi số trong giáo dục trên địa bàn Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp

Ngày 24/12/2021, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị góp ý xây dựng Đề án chuyển đổi số và giáo dục thông minh giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030

Ngày 24/12/2021, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị góp ý xây dựng Đề án chuyển đổi số và giáo dục thông minh giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030, đồng chí Lê Thị Hương - Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí phó giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở, cán bộ, chuyên viên Phòng QLCL-CNTT.

 

Đồng chí Đoàn Thị Ái Phương, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng QLCL-CNTT báo cáo nội dung Đề án


Đồng Chí Đoàn Thị Ái Phương, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng QLCL-CNTT báo cáo nội dung Đề án. Các ý kiến tại Hội nghị khẳng định, chuyển đổi số không chỉ là vấn đề của một tổ chức, một cá nhân hay một trường học, mà đã trở thành vấn đề toàn cầu. Do đó, Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị không thể nằm ngoài quy luật chuyển đổi để kịp thời nắm bắt những thành tựu của khoa học kỹ thuật, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV nhằm góp phần quan trọng nâng cao chất lượng quản lý và dạy học.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Giám đốc Sở giao Phòng QLCL-CNTT chủ trì tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị; tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án, đảm bảo cấu trúc gồm 05 phần cơ bản (Sự cần thiết phải xây dựng Đề án; thực trạng; quan điểm, mục tiêu, yêu cầu; nhiệm vụ, giải pháp; tổ chức thực hiện); khảo sát bài bản và toàn diện về thực trạng cơ sở vật chất, nhân lực. Trên cơ sở đánh giá sát đúng, khoa học về thực trạng kết hợp với dự báo xu thế chuyển đổi số của thế giới và trong nước để đề xuất mục tiêu, yêu cầu và giải pháp thực hiện có tính khả thi.

Phòng QLCL-CNTT

 

 

 

Trường TH Tân Long 

Địa chỉ: Hướng Hoá - Quảng Trị

Điện thoại: 0900000000

Email: qti-huonghoa-thtanlong@edu.viettel.vn

 

 

 

Hỗ trợ & phát triển bởi ViettelStudy.vn

Ghi rõ nguồn ViettelStudy.vn khi trích thông tin từ website này